Meteen naar de inhoud

Initiatieven

en resultaten

Zonnepanelen in de Zwinglilaan

In de Zwinglilaan genieten de bewoners van steeds lagere energie kosten dankzij een succesvol zonnepanelen traject, uitgevoerd door de bewoners zelf. Daarmee hebben zij als buren een flinke stap gezet om Kerkelanden duurzamer te maken

Het begon in 2019 met een paar bewoners in de Zwinglilaan die wilden verduurzamen, het liefst samen met elkaar. De belangstelling bleek groot en tijdens twee informatieavonden in De Koepel werd de Werkgroep Zonnepanelen opgericht

De werkgroep stelde een pakket eisen op en heeft zes leveranciers uitgenodigd offertes uit te brengen. Om de offertes te kunnen beoordelen is een rekenmodel ontwikkeld dat voor een woning de opbrengst berekent: zowel de te verwachten stroom (KwH/jaar) als de kosten en besparing. Na vergelijking van de offertes zijn er online interviews gehouden, is het rekenmodel besproken en werd de leverancier uitgekozen.

In januari 2021 heeft de werkgroep in een online bewonersavond het resultaat gepresenteerd: een collectief project met maatwerk voor iedereen, zonder tijdsdruk voor bewoners. Erg leuk om te zien: in de Zwinglilaan verschijnt de ene na de andere zonne-installatie!
Let op: de overheid gaat mogelijk de regels aanpassen. Het is daarom slim om nu in te stappen.

Onderzoek: Zonneparkeerdak bij het winkelcentrum, met laadpalen en deelauto’s

Op initiatief van HET Coöperatie is begin 2020 een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een parkeerdak met zonnepanelen. Zo’n parkeerdak bestaat al in Bloemendaal, de Uithof in Utrecht en in Biddinghuizen. Ook in Frankrijk zie je ze vaak bij een grote supermarkt. Dus waarom niet hier?

Het concept: zonnepanelen op palen boven een parkeerplaats, laadpalen en de elektrische HET deelauto’s die overtollige stroom kunnen opslaan en weer afgeven wanneer dit nodig is.
In Kerkelanden is de meest geschikte locatie de parkeerplaats bij het winkelcentrum (Ambrosiushof): zonnig genoeg en voldoende ruimte.

Uitkomst: om de zonnepanelen parkeerplaats te kunnen realiseren is of een flinke subsidie nodig, of een oplossing om de energie direct te gebruiken in plaats van terug te leveren. Anders zijn de kosten van het systeem te hoog. Er zijn subsidie verzoeken uitgezet bij de provincie en bij de Europese Unie; wordt vervolgd!

Buurt Energie Systeem voor de hoogbouw in Kerkelanden?

Een warmtenet voor heel Kerkelanden is niet haalbaar, en we onderzoeken of een kleine oplossing geschikt is voor de hoogbouw. Het kanaal kan een grote hoeveelheid warmte leveren en er bestaan nog geen andere opties voor grotere gebouwen en appartmenten. Er is gekeken naar de Kapittelweg, Johannes Huslaan en Zeverijnstraat, totaal ongeveer 800 woningen.
 
Als de oplossing lijkt te passen in de verduurzamingsplannen van de VVE’s en woningcorporaties wil de gemeente Hilversum een haalbaarheidsonderszoek starten. Samen met HET voert Ver-KEN een peiling uit bij de bewoners

2019: Warmtenet onderzoek Kerkelanden

In 2019 heeft HET met Alliander, FIRAN en Waternet onderzocht of een collectief warmtenet haalbaar is voor Kerkelanden. De warmte uit het kanaal kan in de zomer worden opgeslagen in de bodem, en in de winter met warmtepompen afgegeven worden aan de woningen. 
Het net bleek op dat moment niet haalbaar o.a. omdat de warmte uit het kanaal  onvoldoende bleek, de aanlag omvangrijk is, de kosten hoog zijn en de benodigde energie (voor warmtepompen en bijstoken) niet snel CO2 neutraal beschikbaar is.
Ver-KEN heeft in de klankbordgroep meegedacht en meebewaakt. Want elke oplossing om anders te verwarmen moet voor iedereen betaalbaar zijn, gegarandeerd wooncomfort bieden en CO2 neutraal zijn.